OFERTA

14A15

12 

34

567

8

910

11

12

13

mortadela codzienna     parowkowa extra

                           MORTADELA CODZIENNA             PARÓWKOWA EXTRA Z INDYKA

 

                     paroweczka delikatesowa   parowki firmowe

                         

                          PARÓWECZKA DELIKATESOWA                      PARÓWKI FIRMOWE